Ťažná tyč 2t

Ťažná tyč je vhodná pre osobné vozy so sériovými ťažnými zariadeniami, ktoré musia byť umiestnené v približne rovnakej výške. Tyč musí byť počas jazdy nasmerovaná rovno, tzn. po smere pozdĺžnych osí vozidla. Rozjazd a brzdenie je nutné vykonávať s primeranou opatrnosťou. ťažná tyč a ťažné oká nie sú schopné pri plnom brzdení bezpečne eliminovať vzniknuté ťažné a tlakové sily. 

Monťáž a upevnenie: 
Oba úchytné háky upevnite do ťažných ôk na každom vozidle. Obidva prvky vtlačte do úchytných hákov. Umiestnite vozidlo tak, aby bolo možné vyrovnať centrálny prvok. Uchytenie zaistite bezpečnostných kolíkom. Skontrolujte, či sú oba úchytné kolíky spravne umiestnené. 

 

 

 

Ťažná kovová tyč dlhá 1,8 metra v praktickom nylonovom puzdre

11010